Tarifering 2015

Onderhoudscontract en Servicemodule:
Het Onderhoudscontract van GasOnderhoudsKombinatie BV geeft jaarlijks recht op een onderhouds/controle-bezoek. Daarnaast kan de klant gebruik maken van de storingsdienstverlening van ons bedrijf. Na een storingsbezoek door één van onze servicemonteurs worden standaard de verlaagde tarieven voor voorrijden en arbeidsloon in rekening gebracht.

Door een Servicemodule aan het Onderhoudscontract toe te voegen kunnen de kosten voor storingsdienstverlening bij de klant aanzienlijk worden beperkt. Want dan komen zowel voorrijkosten als arbeidsloon te vervallen bij alle storingsgevallen die worden veroorzaakt door een defect binnen de mantel van het toestel in contract.


Toestelsoort:  
combiketel (verwarming & warm water)
centrale verwarmingsketel
moederhaard
gaskachel/-haard
badgeiser
keukengeiser
gasboiler (direct gestookte boiler)
warmte-terugwin-toestel
mechanische ventilatie
indirect gestookte boiler
indirect gestookte luchtverwarmer     
      

Servicemodule
€ 36,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00

Onderhoudstarief
€ 69,75
€ 69,75
€ 69,75
€ 69,75
€ 56,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 39,00
€ 25,00
€ 39,00
€ 39,00

Tarieven voor klanten met onderhoudscontract:
montagetarief per halfuur (werk buiten toestel)
servicewerk per halfuur (werk binnen toestel)
voorrijden (indien van toepassing)


€ 37,10
€ 35,00
€ 39,50


Toeslag bij storingsdienstverlening:

buiten standaardwerktijden
(zon- en feestdagen en op werkdagen na 16:30)€ 25,00


Incassokorting:

machtiging tot automatische incasso
levert de klant een besparing op per toestel van
€ 2,50


Toestelkorting

op één en hetzelfde adres geldt voor het tweede en elk volgende toestel een korting van € 6,00


Collectief
een collectief contract tegen speciaal tarief is alleen mogelijk vanaf minimaal 5 adressen en onder de voorwaarde dat de adressen voor het periodieke onderhoud wel gelijktijdig bezocht kunnen worden.


Bij toetreding voor het Onderhoudscontract
bij het eerste bezoek berekent GOK eenmalig het voorrijden (€ 49,50), verbruikt materiaal en het arbeidsloon (nb: alleen arbeidsloon als meer tijd nodig is dan voor een gewoon onderhoudsbezoek). Ongeacht het tijdstip van toetreden in het lopende jaar wordt het tarief voor het Onderhoudscontract volledig berekend. Uiteraard onder de voorwaarde dat dan wel het onderhoudsbezoek wordt uitgevoerd.


Bij toetreding voor een Servicemodule
van de Servicemodule wordt naar rato aan de klant in rekening gebracht alleen het gedeelte (per kwartaal) van het jaar dat nog niet is verstreken.


Klanten zonder contract
Ook klanten zonder contract kunnen de hulp van GOK inschakelen, maar de kosten zijn dan wel hoger. Daarnaast gaan klanten met een contract standaard voor. Eenmalig onderhoud voor klanten zonder contract kost € 97,00 (eerste toestel) en elk kwartier na het eerste half uur kost € 22,25 extra.

Tarieven (buiten materiaal) voor klanten zonder contract

voorrijden
per halfuur arbeidsloon

evt. vermeerderd met toeslag
na werktijd en op zon- en feestdagen
(plus evt. parkeerkosten indien van toepassing)€ 49,50
€ 44,50


€ 29,50


NB1: De afrekening van uitgevoerde werkzaamheden wordt standaard afgehandeld via automatische incasso (alternatief is directe betaling contant). Acceptgiro’s worden niet meer gebruikt voor facturatie.
NB2: De sterk opgelopen parkeertarieven in Amsterdam en omstreken noodzaken ons helaas om bij storingsdienstverlening en installatiewerk de parkeerkosten aan onze klanten door te berekenen (niet bij jaarlijkse toestel onderhoudsinspecties).

Prijzen voor 01.01.2015 tot en met 31.12.2015 (incl. btw).